Integracja WCAG 2.1

Dostosujemy Twoją stronę do wszystkich wymagań zawartych w WCAG 2.1.

Integracja WCAG 2.1 jest OBOWIĄZKOWA dla wszystkich podmiotów publicznych.

Od kiedy obowiązuje WCAG 2.1?

Każda strona internetowa, aplikacja i budynek podmiotu publicznego MUSI mieć dostosowanie do wymogów WCAG 2.1 od 23 września 2020 roku.

Co zyskasz dzięki integracji WCAG?

SPEŁNISZ PRAWNIE OKREŚLONY WYMÓG

Spełniając ten obowiązkowy warunek unikniesz wysokich kar.

ZWIĘKSZYSZ UŻYTECZNOŚĆ
STRONY

Sprawisz, że strona/aplikacja stanie się bardziej przyjazna i czytelna.

value customers users viewer

DOTRZESZ DO SZERSZEGO GRONA ODBIORCÓW

Twoja strona będzie dostępna dla każdej osoby niepełnosprawnej i starszej.

Otrzymasz także certyfikat dostosowania do WCAG 2.1 oraz instrukcję zarządzania stroną.

Czym jest WCAG 2.1?

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) to wytyczne regulacji od dyrektywy Parlamentu i Rady EU w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego w Ustawie z 19 lipca 2019 roku. Wprowadza ona obowiązek umieszczenia deklaracji dostępności na stronie internetowej.

O co w tym chodzi?

Wytyczne WCAG 2.1 określają, co zrobić żeby treści internetowe były bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych. Dostępność obejmuje szeroki zakres niepełnosprawności, w tym wzrokowych, słuchowych, fizycznych, mowy, poznawczych, językowych, uczenia się i neurologicznych. Sprawiają też, że treści są bardziej użyteczne dla osób starszych , których możliwości zmieniają się z wiekiem.

Kto podlega pod WCAG 2.1?

Strony zintegrowane z zasadami WCAG 2.1 muszą mieć wszystkie organizacje realizujące zadania ze środków publicznych.

Podlegają pod to wszystkie jednostki sektora finansów publicznych i państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, a także organizacje pozarządowe, działające na rzecz ochrony zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym. 

Dokładniej dotyczy to głównie szkół publicznych, szkół wyższych, urzędów miast, gmin i powiatów, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, sądów i prokuratur na wszystkich szczeblach, agencji rządowych, zakładów karnych, ośrodków pomocy społecznej, zrzeszeń gmin, publicznych muzeów i galerii sztuki, domów kultury, jednostek policji, straży miejskiej, straży granicznej, stowarzyszeń, fundacji i informatorów miejskich. 

Uwaga! 

Integrację z WCAG 2.1 na stronie należy obowiązkowo wdrożyć w przypadku realizowaniu większości projektów finansowanych z funduszy unijnych. 

Za nieprzestrzeganie nakładane są wysokie kary!

Nakładaniem kar zajmuje się Ministerstwo Cyfryzacji. Jeśli podmiot nie spełni wymogów WCAG 2.1 w jakiś sposób, ale nie będzie to bardzo rażące, to nakładana jest kara 5000 złotych, tak samo jest w wypadku nie sporządzenia i nie udostępnienia deklaracji dostępności. W innym wypadku grozi kara do 10000 złotych , gdy niewywiązywanie się jest uporczywe i nagminne.

Co zawiera integracja WCAG 2.1 wykonana przez nas?

Powyższe punkty spełniają wszystkie wymogi dostosowania strony do WCAG 2.1 zapisanych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zobacz nasze najnowsze realizacje Integracji WCAG 2.1 na stronach internetowych

Potrzebujesz dostosować swoją stronę do WCAG 2.1?

Zapytaj nas o ofertę

FAQ

Czas wdrożenia WCAG 2.1 zależy od rozbudowania witryny. Wiadomo, że na witrynie, na której jest dużo podstron, filmików i innych aspektów, potrwa to dłużej, niż na mniejszej stronie. 

Tak, wystarczy napisać odpowiedni wniosek o dofinansowanie. Przy następnym wniosku o realizację zadania publicznego można dopsiać do budżetu “dostosowanie do WCAG 2.1” albo  “integracja WCAG 2.1”.

Ogólnie, integracja WCAG 2.1 dla strony to koszt w przedziale od 3 do 10 tysięcy złotych, w zależności od tego jak skomplikowana jest witryna i ile zajmie dostosowanie całości do obowiązujących zasad. Ważne jest także czy strona będzie mieć tylko aktualizację czy może trzeba zrobić wszystko od zera. Trzeba to wszystko brać pod uwagę.

Tak, jak najbardziej. Stowarzyszenia także mają obowiązek dostosowania się do WCAG 2.1, inaczej grozi im kara pieniężna. 

To zależy czy jesteś osobą prywatną czy zarządzasz podmiotem publicznym. Podmioty publiczne mają obowiązek dostosowania na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Tak, jeśli klient wyrazi taką potrzebę, to zostanie ona wystawiona.

Oczywiście jest taka możliwość. Prześlemy Państwu co konkretnie wpisać i jak to wszystko ponazywać, by wniosek miał większe szanse na akceptację i przyznanie środków.

Będziemy informować, gdy pojawi się więcej informacji na temat WCAG 2.2 i WCAG 3.0. I rozpoczniemy wdrażanie nowszych wersji zgodności.

Najbardziej istotnymi korzyściami płynącymi z wdrożenia WCAG 2.1 jest na pewno: uniknięcie oskarżeń o dyskryminację, dotarcie do szerszego grona konsumentów, poprawa SEO, zwiększenie użyteczności strony czy też wyższej jakości kody na stronie.

WCAG ma trzy poziomy zgodności – A, AA i AAA. 

  • Poziom A – Np. transmisja wideo na Twojej stronie internetowej, gdzie po jej zakończeniu, przesyłasz dokładne i odpowiednio dobrane czasowo napisy do filmu.
  • Poziom AA – Np. transmisja wideo na Twojej stronie internetowej, gdzie zatrudniasz specjalistę do napisów na żywo.
  • Poziom AAA – Np. transmisja wideo na twojej stronie internetowej, gdzie zatrudniasz specjalistę do zapewnienia napisów na żywo, a także tłumacza języka migowego.

Potrzebujesz stworzyć lub dostosować swoją stronę zgodnie z WCAG 2.1?

Podstawa prawna: Szczegółowo rozpisane aspekty Ustaw donośnie integracji i dostosowania WCAG 2.1 znajdziesz na stronie GOV.